เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ต้าถุง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ทำการผลิตสินค้าและให้การบริการด้วยมาตรฐานระดับโลก กลุ่มสินค้าหลักได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงานต่างๆ บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 โดย เอส. ซี. ลิน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคนแรกของบริษัทฯ ด้วยวิสัยทัศน์ในการผลิตสินค้าตามแนวทางของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นในด้าน "ความซื่อสัตย์ ความมีน้ำใสใจจริง ความขยัน และความประหยัดพอเพียง" ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2461 บริษัท ต้าถุง ได้ขยายกิจการออกไปอย่างต่อเนื่อง และมีที่ตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก โดย บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวดังกล่าว ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 ในจังหวัดชลบุรี บริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 128,000 ตารางเมตร บริษัทฯ ได้ทำการขยายประเภทสินค้าที่ทำการผลิตออกมาไปอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบัน บริษัทฯ ทำการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และล่าสุดคือผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์

เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั้น ต้าถุง จะมุ่งเน้น พิเศษทางด้านการปรับปรุงพัฒนา อย่างไม่หยุดยั้ง ทางด้านเทคโนยี และระบบปฏิบัติการ ทางด้าน Global Network, ด้วยที่เรามีการขยายสาขาออกไป มากถึง 31 ประเทศทั่วโลก ต้าถุงจึงมีจุดแข็ง ที่จะจำหน่ายและบริการสินค้า ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพต่อทุกกลุ่มลูกค้า ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มทีจาก บ.ต้าถุงสำนักงานใหญ่จากไทเป ประเทศไต้หวัน ต้าถุงจึงกล้าตอบสนอง ต่อกลุ่มลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเกินความคาดหมาย เหตุนี้ ต้าถุง จึงยืนหยัด และก้าวหน้าต่อไปในระดับโลกอย่างไม่หยุดยั้ง , ต้าถุงยังเป็นผู้มีความชำนาญ ในด้าน ODM/OEM ให้กับ กล่มลูกค้า ยี่ห้อชั้นนำของโลกอีกด้วย

Copyright@2018.TATUNG(THAILAND)CO.,LTD all rights reserved