หน้าแรก > ข่าวสาร > กิจกรรม > PEA Governor

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้บริหาร ทดลองขับรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า TATUNG

วันที่ 8/01/2019


ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมพงษ์ ปรีเปรม และผู้คณะบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทดลองขับมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า TATUNG รุ่น EVO Mini ซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

Copyright@2018.TATUNG(THAILAND)CO.,LTD all rights reserved