หน้าแรก > ข่าวสาร > กิจกรรม > กรมศุลกากรเข้าเยี่ยมชมโรงงานรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า

กรมศุลกากรเข้าเยี่ยมชมโรงงานรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า

วันที่ 14/05/2020


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กรมศุลกากร และคณะได้ทำการเข้าเยี่ยมชมโรงงานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และได้ทดลองขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของบริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด

Copyright@2018.TATUNG(THAILAND)CO.,LTD all rights reserved