หน้าแรก > ข่าวสาร > กิจกรรม > พิธีลงนามความร่วมมือโครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่สำนักงานใหญ่ กฟผ.

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่สำนักงานใหญ่ กฟผ.

วันที่ 01/03/2019


วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ดร.ธงชัย จินาพันธ์ รองประธานบริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือพร้อมมอบโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงานและพิธีลงนามความร่วมมือโครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมเปิดตัวและติดฉลากเบอร์ 5 บนจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานเตรียมออกแคมเปญที่จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เพิ่มขึ้น โดยอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งกระทรวงการคลัง อุตสาหกรรมฯลฯ เพื่อออกแพคเกจกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนที่จะมองไปถึงตั้งแต่การใช้ การผลิต และการลงทุนให้ครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนารถอีวี เพื่อยังคงให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ในภูมิภาค และมองว่าระยะไม่เกิน 10 ปีข้างหน้ารถอีวีจะมาแน่นอน และเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนผ่านจึงต้องปรับตัวรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งหากมีผู้ใช้มากพอก็จะสามารถดึงการลงทุนทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลกมายังไทยอีกด้วย

Copyright@2018.TATUNG(THAILAND)CO.,LTD all rights reserved