หน้าแรก > ข่าวสาร > กิจกรรม > ออาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

    วันที่ 28/10/2018


วันที่ 28 ตุลาคม 2561 รศ.พิชิต ลำยอง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคุณสุรนันท์ ตั้งคุณากรณ์ จากบริษัทนำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมและทดลองขับรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า ณ บริษัทต้าถุง (ประทศไทย) จำกัดCopyright@2018.TATUNG(THAILAND)CO.,LTD all rights reserved