หน้าแรก > ข่าวสาร > กิจกรรม > โครงการฝึกอบรมระบบควบคุมและขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

โครงการฝึกอบรมระบบควบคุมและขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 30/09/2019


วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรมระบบควบคุมและขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์ ที่เป็นกำลังสำคัญของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท วัน คอมมูนิตี้ จำกัด กับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีการลงนาม MOU ด้านการพัฒนาความรู้และแรงงานร่วมกัน

Copyright@2018.TATUNG(THAILAND)CO.,LTD all rights reserved