หน้าแรก > ข่าวสาร > กิจกรรม > ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมรถไฟฟ้า TATUNG

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมรถไฟฟ้า TATUNG

    วันที่ 07/01/2019


เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และประธานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมรถไฟฟ้า TATUNG ที่ร้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

Copyright@2018.TATUNG(THAILAND)CO.,LTD all rights reserved