หน้าแรก > ข่าวสาร > กิจกรรม > พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษา ”

วันที่ 01/03/2019



วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษา” การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กับ สถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน โดยมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อที่จะผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากรและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก




Copyright@2018.TATUNG(THAILAND)CO.,LTD all rights reserved