หน้าแรก > ข่าวสาร > กิจกรรม > ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

วันที่ 11/02/2020


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นาย กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) นางสาว สมจิณณ์ พิลึก (ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 50 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคบางแสนและวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ที่ได้นำรถมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

Copyright@2018.TATUNG(THAILAND)CO.,LTD all rights reserved