หน้าแรก > ข่าวสาร > กิจกรรม > งานประชุมสัมมนาจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนด้านอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ

งานประชุมสัมมนาจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนด้านอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ

วันที่ 23/09/2019


วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีการจัดการประชุมสัมมนาจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนด้านอุตสาหกรรมของสถานประกอบการญี่ปุ่น ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี และได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจัดแสดงในนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และเชิญชวนนักศึกษาทวิภาคี เข้าร่วมทำงานกับทางบริษัทอีกด้วย

Copyright@2018.TATUNG(THAILAND)CO.,LTD all rights reserved