หน้าแรก > ข่าวสาร > กิจกรรม > งาน Event ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

งาน Event ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

    วันที่ 26/10/2018ณ วันที่ 24-26 ตุลาคม พ.ศ.2561 ทีมงานบริษัทต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจัดแสดงและสนับสนุนการขายของตัวแทนฝ่ายขายภาคเหนือที่ สหกรณ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
Copyright@2018.TATUNG(THAILAND)CO.,LTD all rights reserved