หน้าแรก > ข่าวสาร > กิจกรรม >ฝึกอบรมเทคนิคซ่อมบำรุง รถจักยายนต์ไฟฟ้า

ฝึกอบรมเทคนิคซ่อมบำรุง รถจักยายนต์ไฟฟ้า

วันที่ 26/08/2019-27/08/2019


บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จัดโครง “เทคนิคซ่อมบำรุง รถจักยายนต์ไฟฟ้า” เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพแก่ผู้เข้ารับการอบรม เป็นการพัฒนากำลังคนตามมาตราฐานวิชาชีพ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตตอบรับไทยแลนด์ 4.0 ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 โดยมีท่าน ดร.ธงชัย จินาพันธ์ รองประธานบริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้เรื่องจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทีมงานต้าถุง และมี นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี การจัดการอบรมดังกล่าวฯ มีคณะครูสังกัดการอาชีวศึกษา นักเรียน สถานประกอบการ เข้าร่วม จำนวน 35 คน ก่อนปิดโครงการฯ บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้มอบ รถจักรยานยนไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย

Copyright@2018.TATUNG(THAILAND)CO.,LTD all rights reserved