หน้าแรก > ข่าวสาร > กิจกรรม > การอบรมให้ความรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแก่นักศึกษาสาขาแมคคาทรอนิกส์ @RMUTTO

การอบรมให้ความรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแก่นักศึกษาสาขาแมคคาทรอนิกส์ @RMUTTO

    วันที่ 18/10/2018


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจัดแสดงและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแก่นักศึกษา สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ในการจัดแสดงครั้งนี้นักศึกษามีความสนใจกันอย่างมากเพราะได้ความรู้และได้ทดลองขับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8


Copyright@2018.TATUNG(THAILAND)CO.,LTD all rights reserved