หน้าแรก > ข่าวสาร > กิจกรรม > Thailand-Taiwan Smart City Industry Seminar & Trade Meeting in Bangkok

Thailand-Taiwan Smart City Industry Seminar & Trade Meeting in Bangkok

    วันที่ 29/11/2018


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดร.ธงชัย จินาพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับ Smart City ทางด้าน Smart Green House และ Electric Motorcycle โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ดร. ธงชัย จินาพันธุ์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Smart Farm และเทคโนโลยีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด และ ได้ทำการเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจจากประเทศไต้หวันและประเทศไทยCopyright@2018.TATUNG(THAILAND)CO.,LTD all rights reserved